Начало
Лаборатория Ноотех-Еко
Ноосферата
Ани Аверуни
Ноорегулатори
Каталог на ноорегулаторите
IESP
Тренинги по IESP
Радиестезична диагностика
Контакти

 

Ноосферата

Ноосферата е „пространството” в което всички хора, растения и животни осъществяват своята емоционална и ментална дейност. Това е „пространството” на психическата реалност. Всичко, което се случва в това „пространство” с едно живо същество се отразява на всички останали живи същества. Ако човек, животно или растение заболее, много други същества също заболяват. Ако оздравее – много оздравяват.

Във външната физическа реалност хората изглеждат разделени един от друг, от животните и растенията, но това е само в тази реалност. В психическата реалност всички живи същества са обвързани помежду си в рамките на цялата земя.

В „пространството” на ноосферата протичат процеси с информационна и енергийна природа, който влияят пряко върху психиката на хората, като пораждат в нея позитивен или негативен отклик.

В този план различаваме външни и вътрешни фактори, които влияят върху ноосферата. Външните фактори са тези, които функционират извън земната система – космически излъчвания (от слънцето и от планетите). Вътрешни фактори са всички, породени вътре в земната ноосфера.

Ноосферата е глобалната психична структура, която поддържа живота на Земята. От качеството и характера на ноосферата зависи качеството на живота на обитателите на Земята.

Колкото по-напред върви техническият прогрес на човечеството, толкова повече проблеми възникват в ноосферата.

Ноосферата първично се създава от Земята като условия за съществуване на живите същества. Тя се изгражда от психоимпулси, генерирани от самата Земя. Чрез тези импулси Земята поддържа здравето и благоденствието на своите деца. Чрез тях тя поддържа тяхната матрица.

ДНК е приемателният механизъм, чрез който живите същества приемат информация и енергия, поддържащи живота им.

Във времената, когато хората са вървели по нетехнологичен път на развитие взаимодействието между тях и ноосферата е било пряко и несмущавано. Тогава продължителността на живота е била по няколкостотин години.

Нашата цивилизация използва технологичен път на развитие. Всички устройства, функциониращи днес на Земята генерират торсионни полета и електромагнитни импулси, които нахлуват безпрепятствено в Ноосферата на земята.

Попадайки там те „замърсяват” средата, защото пречат на ДНК да получава жизнено важната информация от ноосферата в чист вид. Заедно с нея ДНК получава и другите излъчвания. Този информационно-енергиен коктейл поставя ДНК и в последствие целия организъм пред колосално изпитание да „отсее зърното от плявата”. Това отсяване при някои работи по-дълго време, при други по-кратко, а при някои никак – днес се раждат огромен брой деца с дегенеративни заболявания и малформации, дължащи се на увредена ДНК. Това е ДНК, която е приела неспецифични за нея излъчвания за свои и ги натрапва на организма, в който в резултат на това се образуват дефекти.

Човечеството е болно а, Земята е в екологична катастрофа, причинена от всякакъв вид изкуствени излъчвания и замърсявания. Но нито едно правителство не се занимава с този проблем. Той е извън полезрението и на ООН. Защото, за да излезе от тази криза, човечеството трябва глобално да промени мирогледа и технологиите си. А това няма да донесе печалби на нефтените, оръжейните и фармацефтичните компании.

Следователно, не можем да очакваме глобално решаването на въпроса. Но, за да оцелеем и за да имаме приличен комфорт на живота, трябва да се научим да поддържаме собствената си малка ноосфера в екологичен вид.

Екологията е загриженост за цялостната система.

Всички действия имат последствия. Животът на човека е сложен и всяка негова мисъл, емоция и действие предизвикват в ноосферата промяна, която създава вълнички като хвърлен в спокойната вода на басейна камък. Накои промени предизвикват малки вълнички, други – по-големи, трети могат да предизвикват „цунами” с разрушително действие.

Вътрешната екология има за цел да контролира каква информация и енергия човек създава и излъчва в ноосферата и какви действия предприема във външната реалност.

Екологията на Вашата психическа (емоционална) дейност е отразена във Вашето физическо тяло като степен на здраве. Екологията на менталната Ви сфера се демонстрира в усещането Ви за съгласие или несъгласие. Типичната реакция на несъгласие се проявява като неспокойствие в стомаха. За да живеем хармонично, ние винаги трябва да правим екологична проверка на своите намерения и да моделираме евентуалните последици от нашите действия.

Външната екология е грижа за система, която надхвърля нашата индивидуална ноосфера. Вътрешната и външната екология преливат една в друга.

Пример: В едно семейство мислите, чувствата и действията на родителите (баби и дядовци) формират вътрешна за тях екология, която влияе върху екологията на децата, спрямо които е външна.

Много често децата боледуват поради патологично ноосферно влияние върху тях от страна на родителите (бабите и дядовците). Такива заболявания не подлежат на лечение с традиционните медицински методи. В такъв случай се изисква създаване на нов модел на ноосфера на семейството. Тогава болестта изчезва, защото няма какво да я поддържа.

Много страдания могат да бъдат избегнати, ако прилагаме изискванията за екологично поведение към себе си и към другите.

Изход има и той е стар, колкото и тази последна цивилизация.

Във всички времена хората са използвали посредници в енергоинформационните взаимодействия, с ноосферата (аурата на земята) и помежду си. Отдавна е известно, че съществуват зони с лошо за човека излъчване – геопатогенни зони, лоши хора с лоши очи, които влияят зле на другите, лош късмет и т.н. И хората са се стараели да се предпазят, като са носели специални амулети и талисмани

Амулетите и талисманите са имали за цел да въвеждат човека в резонанс с позитивно заредени зони в ноосферата (позитивен резонанс) и да го предпазват от влизане в резонанс с отрицателно заредени зони в ноосферата (отрицателен резонанс).

Всички световни религии и духовни школи имат за цел да въвеждат своите последаватели в позитивен резонанс, използвайки за посредници слово, музика и графична символика – мандали, икони, огърлици, медальони, съдове и т.н.

В границите на Тракийска България са намерени амулети и талисмани на 7 000 години. Известни от литературата са медальоните на цар Соломон и др.

Достатъчно е да влезем в църква или друг храм и ще попаднем в свят на посредниците на резонанса – икони, стенописи, съдове и т.н. Тези посредници най-точно е да наречем регулатори, защото те поддържат „позитивния резонанс”.

В Напредналите държави, особено в Русия отдавна се работи за създаване на устройства за поддръжка на „позитивния резонанс” и има някои добри постижения.

За първи път България прави заявка за успешна намеса в тази сфера.

Регулаторите на ноосферни енергоинформационни взаимодействия NR на Лаборатория „Ноотех – Еко” гр. София вече са факт.

Резултатите от тяхното приложение надминаха многократно нашите очаквания. Уверено можем да кажем, че са създадени устройства, ефективно регулиращи ноосферните взаимодействия на човека и създаващи за него време и пространство за здраве, богатство, успех и т.н.

Това са Ноорегулаторите!