Начало
Лаборатория Ноотех-Еко
Ноосферата
Ани Аверуни
Ноорегулатори
Каталог на ноорегулаторите
IESP
Тренинги по IESP
Радиестезична диагностика
Контакти

 

Ноорегулатори

Ноорегулаторите на Лаборатирия Ноотех-Еко гр. София са уникални устройства, нямащи аналог в световната практика за персонални и за дома устройства за защита и регулация в условия на непрестанно ноосферно взаимодействие.

Ноорегулаторите на Лаборатория Ноотех-Еко гр. София представляват оригинална сложна графична композиция от фигури на сакралната геометрия, символи, пиктограми и лингвинистични структури.

При създаването им е използван най-успешния подобен опит на най-древните, живи и до днес духовни и лечителски традиции на земята: Тракийска сакрална митология, Тибетска традиция Бьон, Кабалистическа сакрална геометри, Библейска нумерология, Астрология, Фенг Шуй, изкуството на Мандалите, Египетска и Тракийска стенопис, Християнска иконопис и др.

• НР са устройства, които изчистват и възстановяват индивидуалната ноосферна информационна матрица (ноопротектори и хронопротектори), благодарение на което се възстановява здравето и се подобрява качеството на живота.

• НР са устройства, които активират персоналните енергоинформационни структури (Меркаба) и осъществяващи постоянен ноосферен резонанс с позитивно настроени към човека духовни и агрегориални структури (нооактиватори), което гарантира благополучие в живота.

• НР са устройства, които „мотивират” енергоинформационните структури на човека да създадат (генерират) време и пространство, в които човек може да изживява здраве, богатство и т.н. (хроногенератори).

• НР са устройства, които комплексно подобряват екологията на персоналното ноосферно пространство и ноосферното пространство на дома. В този смисъл те са прекрасни инструменти за Фенг Шуй на дома.

• НР са подразделят на:

  • Ноорегулатори клас ноопрoтектори за защита от вредни влияния: болести, бедност, лош късмет и др.
  • Ноорегулатори клас хронопротектори за защита на персоналното ни време от вредни влияния.
  • Ноорегулатори клас нооактиватори за активно привличане в живота на здраве, успех, богатство, щастие и т.н.
  • Ноорегулатори клас хроногенератори за активно създаване (генериране) на време за здраве, успех, богатство, щастие и т.н.
  • Ноорегулатори, които са комбинирани: ноопротектор и хронопротектор; нооактиватор и хроногенератор.

• НР имат резличен формат в зависимост от предназначението:

  • карта 5,5 /7,5 см. за носене близо до тялото
  • апликатори 4/4 см. за закрепване към тялото
  • формат А5 и А4 за поставяне на работна маса и стена.