Начало
Лаборатория Ноотех-Еко
Ноосферата
Ани Аверуни
Ноорегулатори
Каталог на ноорегулаторите
IESP
Тренинги по IESP
Радиестезична диагностика
Контакти

 

Разширен каталог на продукцията на лаборатория Ноотех-Еко

 1. Алхимик-стандарт NAH - клас ноо- и хроногенератор, формат „мини”, карта 5,5/7,5 см.
 • Чрез активиране на персоналната „Меркаба” осъществява цели, поставени му от притежателя, които са в съгласие с космическия морал, т.е. цели, които носят полза за всички и не причиняват вреда никому.
 • Всички модели „Алхимик” отстраняват от аурата на човека негативни енергоинформационни същности и програми (клишета), независимо как са проникнали там.
 • Премахването на този „негативен софтуер” от информационното поле на човека способства за освобождаване от негативни емоционални реакции и негативно (социално неприемливо) поведение.
 • „Алхимикът” поддържа постоянен ноосферен резонанс между притежателя и обектите на неговите цели. От древността е известно, че „Меркабата” е онази ноосферна структура, която реализира нашите желания, намерения, цели. „Алхимик” поддържа постоянен резонанс с Меркаба на Земята и чрез нея ние получаваме желаното.
 • „Алхимикът” постепенно обучава човека в зоната на космическия морал на енергоинформационно самоуправление и управление на енергоинформационни процеси в околното пространство, с което го прави по-развито същество, което може да носи отговорност за себе си и за средата, природата, Земята, която е нашият дом.
 • „Алхимик” методично увеличава творческия потенциал и жизнеността на човека и с времето му осигурява неограничена свобода и „власт над обстоятелствата”.
 • Ефекти от използването на „Алхимик – стандарт”:
  • освобождаване от стреса, страхови програми, фобии;
  • общо укрепване и оздравяване на физическото, психическото и духовното измерение на човека;
  • засилване на удоволствието от живота и желанието за изява;
  • подобряване на себеоценката и самоуважението;
  • усилване волята за постижение и самоувереността;
  • постигане на цели в зоната на космическия морал, възстановяване на справедливостта в живота;
  • прекратяване на негативни кармични програми;
  • интелектуално, емоционално и духовно усъвършенстване;
  • увеличаване на жизнената сила;
 1. „Алхимик-стандарт” NAH - клас ноо- и хроногенератор формат А5, ламинат в рамка.

Това е разширена версия на „Алхимик-стандарт” мини, притежава всички негови възможности, но функционира много по-интензивно и осъществява целите много по-бързо. Не е пригодена за носене на тяло.

 

 

 

 

 

 1. „Алхимик-Рогът на изобилието” NAH – клас ноо- и хроногенератор, формат „мини”, карта 5,5/7,5 см. пригоден за носене на тяло.

Това е разширена версия на „Алхимик-стандарт”, в която е вградена постоянно действаща програма, защитаваща от бедност, привличаща и съхраняваща пари, богатство, благополучие и осигуряваща висок социален статус.
* Не се изисква лично усилие за поддръжка на резонанса с богатството.

 

 

 

 

 1. „Алхимик-Рогът на изобилието” NAH – клас ноо- и хроногенератор, формат А5, ламинат в рамка; не е пригоден за носене на тяло.

Това е разширена версия на „Алхимик-Рогът на изобилието” формат мини, която функционира много по-интензивно и целите се реализират много по-бързо. Не се изисква усилие за поддръжка на ноосферния резонанс с богатството.
Ефекти:

  • Защитава менталната и емоционалната сфера на човека от проникване на негативни програми и клишета (софтуер) за бедност и недоимък;
  • Култивира неизменна увереност в себе си, в поддръжката на Вселената и в утрешния ден (на фона на общото обезверяване и страх от бъдещето);
  • Разширяване на полето на идеите за постигане на по-големи печалби, или нови източници на доходи;
  • Разширяване на менталните и социалните контакти, в посока увеличаване на печалбите;
  • Увеличаване на жизнената сила и доходите;
  • Подобряване на социалния статус;
 1. *„Алхимик-Романс за двама” NAH – клас ноо- и хроногенератор, формат „мини”, карта 5,5/7,5 см. пригоден за носене на тяло.

Това е разширена версия на ”Алхимик-стандарт”, притежаваща всички негови възможности, в която е вградена постоянно действаща програма за привличане на най-подходящия брачен партньор. Предназначава се само за жени и мъже, които в момента на придобиване на нооактиватора не са обвързани в брак или документирано съжителство.

 

 

 

 

 1. *„Алхимик-Романс за двама” NAH – клас ноо- и хроногенератор, формат А5, ламинат в рамка, не е пригоден за носене на тяло.

Това е разширена версия на „Алхимик-Романс за двама” формат мини, която функционира много по-интензивно и реализира целите много по-бързо.
Ефекти:

  • Освобождаване от мисловни и емоционални клишета, водещи до самота или привличащи „всеки път” неподходящ партньор;
  • Прекратяване на негативни кармични програми, водещи до „неуспех в отношенията”;
  • Култивиране неизменна увереност в себе си и „поддръжката на Вселената”;
  • Разширяване на полето на идеите за създаване и поддържане на отношения;
  • Разширяване на кръга на социалните контакти;
  • Общо подобряване на отношенията с всички хора;
  • Увеличаване на жизнената сила.
 1. „Алхимик-специален” NAH – клас ноо- и хроногенератор формат мини, карта с размер 5,5/7,5 см. пригоден за носене на тяло.
 1. „Алхимик-специален” NAH – клас ноо- и хроногенератор формат А5, ламинат в рамка, не е пригоден за носене на тяло. Изработва се по индивидуална поръчка за постигане на цели чрез вграждане на уникална енергоинформационна програма за поддържане на постоянен ноосферен резонанс с целта.
  Ефекти: Удовлетворение от живота, в резултат на постигането на конкретната цел. Например:
   • идеална фигура
   • идеално здраве
   • конкретна сума пари (100 000, 1 000 000 евро)
   • социална позиция и т.н.
 1. Лорд Протектор NPH – клас ноопротектор и хронопротектор, формат мини, 5,5/7,5 см.

Чрез постоянно действащ ноосферен резонанс:

  • Въвежда човека в неговия, от Бога предопределен начин на живот, като го изважда от „филма”, в който другите и обстоятелствата са го вкарали.
  • Изчиства менталната и емоционалната сфера на човека от негативни същности и програми.
  • Изчиства аурата от енергоинформационни въздействия, като урочасване, черна магия и други подобни.
  • Прекратява действието на негативни кармични програми.

Ефекти: Цялостно подобряване на живота на човека в сферата на здравето, отношенията, благополучието и социалния статус.

 1. Лорд Протектор NPH – клас ноопротектор и хронопротектор, формат A5.
 2.  

   

   

   

   

   

   

   

 1. Лорд Протектор за дома NPАH – клас ноопротектор, нооактиватор и хроногенератор, формат А4, материал „дърво”.
  • Почиства пространството на дома от енергоинформационно замърсяване и негативни същности.
  • Почиства аурата на човека (персоналната ноосфера) и аурата на дома (ноосферното пространство на дома) от негативни енергоинформационни въздействия, като уроки, черна магия и др. подобни.
  • Поддържа постоянен ноосферен резонанс с позитивното, от Бога дадено, битие на човека.
  • Прекратява негативни кармични програми.
  • Почиства храната и водата от негативната енергоинформационна компонента на замърсители и вредни за човека вещества.
  • Осъществява лечение на човека и пространството на дома, чрез възстановяване на естествената информационна матрица (софтуерна обезпеченост) на човека.
  • Поддържа постоянен ноосферен резонанс с агрегора на здравето.

Ефекти:

  • Премахване на стреса.
  • Лечение на физическото, психическото и духовното измерение на човека;
  • Позитивна промяна на поведението
  • Хармонизация на отношенията;
  • Подобряване на социалния статус;
  • Увеличаване на жизнената сила.
 1. „Хоум Протектор” NPH (за стена) клас ноо- и хронопротектор, формат А4, материал ламинат.

Почиства пространството на дома от енергоинформационни замърсявания от различни източници:

 • геопатогенни зони
 • психопатогенни излъчвания от членовете на семейството
 • технопатогенни излъчвания от електронните прибори

Ефекти:

 • оздравяване на домашното ноосферно пространство;
 • подобряване на отношенията в семейството или в трудовия колектив;
 • подобряване на здравето на членовете на семейството, колектива и увеличаване на жизнената сила.
 1. „Гладиатор” и „Амазонка” NPH клас ноо- и хронопротектор формат 5,5/7,5 см., карта.

Защитава човека от негативно настроени към него енергоинформационни програми и същности, психически (енергиен) вампиризъм, уроки, черна магия, болести, бедност, самота и др. „напасти”. Усилва волята за успех и самоувереността. Подобрява себеоценката. Спомага за изработване на позитивни навици и освобождаване от негативни такива.

 

 

 1. „Гладиатор”NPH клас ноо- и хронопротектор формат A5.

 

 

 

 

 

 

 

 1. „Възраждане” (лайфс пауър I) NAH, клас ноо- и хроногенератор, формат 5,5/8,5 см. (карта) и А5 (ламинат).

Редица индивидуални и външни фактори ограничават достъпа на жизнена енергия (сила) в биополето и тялото на човека. Болестите, неуспехът, ниският социален и финансов статус се дължат на недостиг на жизнена енергия.
„Възраждане” активира механизмите на биополето и тялото за зареждане с жизнена енергия. Осъществява активиране на енерго-информационните центрове (чакри), отговарящи за физическото, ефирното и емоционалното измерение на човека и изчистване на негативната карма, свързана с тях. Поддържа енергоинформационна хигиена и защита на тези нива.
В зависимост от изходното състояние „Възраждане” възстановява нормалното енергоинформационно захранване за срок от 3 седмици до 4 месеца (при най-болните и отслабени организми от 6 седмици до 10 месеца).
Ефекти:

  • Оздравяване на опорно-двигателния апарат;
  • Оздравяване на пикочо-половата система;
  • Оздравяване на храносмилателната система;
  • Оздравяване на вегетативната нервна система;
  • Повишаване на либидото;
  • Усилване на сексуалните възможности;
  • Стимулиране на процесите на изчистване;
  • Подобряване на социалния и финансовия статус;
  • Защита от негативни енергоинформационни въздействия от хора, от средата, от GSM-ми, компютри, телевизори и др.
 1. „Благоденствие” NAH клас ноо и хроноактиватор, формат 5,5/8,5 см. (карта) и А5 (ламинат).

Множество личности и произтичащи от социума фактори ограничават захранването на биополето и тялото на човека с качествена жизнена и духовна (интелектуална) енергия. Психосоматичните неразположения (80% от болестите се дължат на тях), психичните и неврологични заболявания, имунодефицитът, сърдечносъдовата патология, ендокринни смущения и др. се дължат на енергийния дефицит. Ниската себеоценка, неспособност за справяне с нещата от живота, повишените нива на страх и агресия също се дължат на хроничен енергиен недостиг.
„Благоденствие” активира механизмите на душата и тялото за зареждане с качествена позитивна информация и енергия. Осъществява активиране на енергоинформационните центрове (чакри), отговарящи за висшите астрално, ментално и духовно измерение на човека и изчистване на негативната карма, свързана с тях. Поддържа енергоинформационна хигиена и защита на тези нива.
Ефекти:

  • Оздравяване на сърдечносъдовата система;
  • Оздравяване на ендокринната система;
  • Оздравяване на имунната система;
  • Оздравяване на централната и периферна нервна система;
  • Оздравяване на психиката;
  • Подобряване на себеоценката и самочувствието;
  • Усилване на интелектуалните и духовните възможности;
  • Повишена степен на защита срещу негативни енергоинформационни въздействия на негативни същности, хора, от средата, от GSM.ми, компютри, телевизори и др.
 1. „Дървото на живота” NAH клас ноо- и хроноактиватор, формат 5,5/8,5 см.(карта), А5; А4 (ламинат).

Множество личности, наследствени, социални и екологични фактори деформират енергоинформационните центрове (чакри) на човека, което води до хроничен енергоинформационен дефицит. Днес средностатистическият човек живее с 50-60 % от полагаемата му се енергия. Китайската медицина казва, че на това се дължат болестите и неспособността за личностна и социална реализация.
„Дървото на живота” е уникално информационно устройство за преодоляване на енергийния, интелектуалния и духовен дефицит. „Дървото на живота” регенерира и активира всички енергоинформационни центрове (чакри) на човека, поддържа енергоинформационното захранване и хигиена на биополето и духовните структури, изчиства негативната карма. Дава 100%-ва възможност за самопрограмиране за постигане на всякакъв вид постижения и цели.
Ефекти:

  • Цялостно оздравяване на психиката и физиката;
  • Осъществяване на духовен и личностен ръст;
  • Позитивна промяна на кармата;
  • Социален и финансов ръст;
  • Максимална степен на защита срещу негативни енергоинформационни въздействия от хора, средата, GSM-ми, компютри, телевизори и др.
 1. „Панацея” NAH клас ноо- и хроногенератор формат мини 5,5/7,5 см. карта.

Премахва от аурата и битието на човека причиняващи болести и преждевременна смърт енергоинформационни програми и същности.
Това е първият по рода си хроногенератор за лечение, който създава време и пространство (битие), в което човекът е здрав. Няма ограничения за болест или възраст при лечението. Ефективността на резултата зависи от самодисциплината за работа с устройството, която може да бъде подсилена с „Терминатор”.
Ефекти:

  • Оздравяване на физическото, психическото и духовното измерение на човека;
  • Подобряване на себеоценката;
  • Увеличаване на жизнената сила;
 1. „Панацея” (за стена) NAH клас нооактиватор и хроногенератор формат А5 и А4; материал ламинат.

Прави същото, но много по-интензивно Може да се използва за правене на процедури или почистване на пространството на дома от негативни енергоинформационни програми и същности, причиняващи болести.

 

 

 

 

 

 1. *„Панацея” (апликатори) NPAH клас ноопротектор, нооактиватор и хроногенератор, формат: комплект от 24 бр 3/3 см. апликатори.

Малкият размер позволява прикрепянето към различни болезнени места на тялото или биологично-активни точки. Лечебният ефект е усилен и ускорен, благодарение на бързото преодоляване на енергоинформационният дисбаланс по енергийните меридиани (който поддържа болестта) и бързото изчистване и възстановяване на енергоинформационната матрица. Прикрепянето към тялото се извършва с недразнещи кожата пластири. Методиката на употреба се дава на потребителя индивидуализирано.
Ефекти:

  • Цялостно оздравяване на физическото, психическото и духовното измерение на човека;
  • Увеличаване на жизнената сила.
 1. *”Венера” NAH – клас: нооактиватор и хроногенератор, формат: мини 5,5/7,5 см. карта.

Възстановява личната свобода на притежателката си, като я изважда от „филма”, в който другите и господстващата външна реалност я вкарват.
Поддържа постоянен ноосферен резонанс с позитивната реалност на женския агрегор. Разкрива силата и потенциала на женствеността в цялата й царственост.
Ефекти:

  • Цялостно оздравяване на физическото, психическото и духовното измерение на жената;
  • Подобряване на себеоценката, самоуважението и самодисциплината;
  • Увеличаване на жизнената сила;
  • Естествено лидерство.
 1. ”Силната Венера” NAH клас нооактиватор и хроногенератор, формат 5,5/8,5 см. (карта).

Това е устройство, съчетаващо в себе си възможностите на „Венера” и „Възраждане”. Дава на притежателката си повишени нива на енергичност, здраве и женственост. Дава възможности за ефективно самопрограмиране за постигане на цели.
Ефекти:

Както при Венера и „Възраждане”.

 

 

 

 1. ”Богатата Венера” NAH нооактиватор и хроногенератор, формат 5,5/8,5 см. (карта).

Това е устройство, съчетаващо в себе си възможностите на „Венера” и „Алхимик-рог на изобилието”. Дава на притежателката си повишени нива на енергичност, здраве, женственост и достъп до световния Агрегор на парите. Дава възможност за ефективно самопрограмиране за постигане на цели.
Ефекти:

Както при „Венера” и „Алхимик-рог на изобилието”.

 

 

 1. *”Юпитер” NAH клас нооактиватор и хроногенератор, формат: мини 5,5/7,5 см. карта.

Възстановява личната свобода, като изважда притежателя си от „филма”, в който другите и господстващата външна реалност го вкарват. Поддържа постоянен ноосферен резонанс с позитивната реалност на мъжкия агрегор. Разкрива силата и потенциала на мъжа в цялостната му царственост.
Ефекти:

  • Цялостно оздравяване на физическото, психическото и духовното измерение на мъжа;
  • Подобряване на себеоценката, самоувереността и самодисциплината;
  • Увеличаване на жизнената сила;
  • Естествено лидерство.
 1. ”Силният Юпитер” NAHклас нооактиватор и хроногенератор, формат 5,5/8,5 см. (карта).

Това е устройство, съчетаващо в себе си възможностите на „Юпитер” и „Възраждане”. Дава на притежателя си повишени нива на енергичност, здраве и мъжественост. Дава възможност за ефективно самопрограмиране за постигане на цели.
Ефекти:

Както при „Юпитер” и „Възраждане”.

 

 

 

 1. ”Богатият Юпитер” NAHклас нооактиватор и хроногенератор, формат 5,5/8,5 см. (карта).

Това е устройство, съчетаващо в себе си възможностите на „Юпитер” и „Алхимик-Рог на изобилието”. Дава на притежателя си повишени нива на енергичност, мъжественост и постоянен достъп до световния агрегор на парите. Дава възможност за ефективно самопрограмиране за постигане на цели.
Ефекти:

Както при „Юпитер” и „Алхимик-Рог на изобилието”.

 

 

 

 1. *”Регенезис” NAH – клас нооактиватор и хроногенератор, формат: мини 5,5/7,5 см. карта.

Въвежда в баланс елементите огън, вода, земя, метал и дърво. Това е първото Фенг Шуй устройство за хармонизация на енергиите, нямащо аналог в световната практика за персонални устройства. Активира самооздравителните механизми. Ускорява оздравителния процес. Увеличава жизнената сила и балансира живота. Премахва стреса. Подпомага духовното израстване.
Ефекти:

  • Цялостно оздравяване на физическото, психическото и духовното измерение на човека;
  • Възстановяване на радостта от живота;
  • Увеличаване на жизнената сила;
  • Духовен ръст;
 1. *”Регенезис” (за стена) NAH – клас нооактиватор и хроногенератор, формат: А4, материал ламинат.

Работи много интензивно и резултатно. Предназначава се за помещения за подобряване Фенг Шуй на дома или бърза балансировка на биополето на човека.
Ефекти:

  • Цялостно изчистване на аурата на човека и дома;
  • Цялостно оздравяване на физическото, психическото и духовното измерение на човека и дома;
  • Възстановяване на радостта от живота;
  • Увеличаване на жизнената сила;
  • Духовен ръст.
 1. „Терминатор” NAH клас ноо- и хроноактиватор формат 5,5/7,5 см. карта.

Това е разширена версия на „Гладиатор”. Осъществява финализиране на цели, поставени на „Алхимик” или друго устройство, когато има забавяне на постигането на целта.
Усилва волята за успех и самодисциплината. Подобрява самочувствието и себеоценката. Спомага за изработване на позитивни навици и освобождаване от вредни такива.
Дава изключителни възможности за самоуправление, което разширява границите на свободата на човека в зоната на космическия морал. Терминатор превръща човека в естествен лидер на себе си и обкръжението.
Ефекти:

  • Оздравяване на физическото, психическото и духовното измерение на човека;
  • Увеличаване ефективността на реализация на цели.
  • Подобряване на финансовия и социалния статус.
  • Увеличаване на жизнената сила.
  • Лидерство
 1. *”Белия пламък” NAH – клас нооактиватор и хроногенератор, формат: А5; материал ламинат;

Въвежда човека в духовния му път, отстранявайки паразитни програми, водещи до заблуди и проиграване на „клишета”, натрапени от други хора, или от господстващата външна реалност. Създава време и пространство за духовно израстване.
Ефекти: стъпване на „верния път”.

 1. *”Сила на детето” (бейбис пауър) NAH – клас нооактиватор и хроногенератор, формат: мини 5,5/7,5 см. карта.

Това е пригодена за деца сумарна версия на „Юпитер”, „Венера” и „Херкулес”, даваща техните ефекти.

 

 

 

 

 

 

 1. *”Силата на водата” NA – клас нооактиватор, формат: мини 5,5/7,5 см., карта.

Използвайки свойството на водата да запаметява информация, я структурира така, че й придава лечебните и защитните свойства на „светената вода”. Прави същото с всички други течности в тялото.
Ефекти:

  • Оздравяване и изчистване на физическото, психическото и духовното измерение на човека.
  • Увеличаване жизнената сила.
 1. *”Сила на водата” (за дома) NA – клас нооактиватор, формат: А4, материал ламинат.

Предназначава се за структуриране на водата за пиене и къпане, всички други течности, приемани като храна. Придава структура, която има лечебни и защитни свойства.
Ефекти:

  • Оздравяване и изчистване на физическото, психическото и духовното измерение на човека;
  • Увеличаване на жизнената сила.
 1. *„Медиа протектор” NP – клас: ноопротектор; формат 3,5/4 см. апликатор.

Защитава от излъчването на електронни прибори (GSM, телевизори, компютри и др.) чрез премахване на негативната информационна компонента.
Ефекти:

 • Оздравяване на физическото, психическото и духовното измерение на човека;
 • Увеличаване на жизнената сила;
 1. *„Медиа протектор - форте”

Забележка: Моделите, отбелязани със звездичка, се намират в стадии на „разработка” и апробация и ще влязат в продажба от 09.2011г.